logo iamge
background image

Fullstack Engineer

Vinh Pham

Người sáng lập và là lính tiên phong của Pintover, với kỹ năng fullstack từ website cho tới ứng dụng di động. Khởi nghiệp từ năm 2018 Vinh Pham biết rõ những gì khách hàng mong muốn và cách để đáp ứng nhu cầu của họ.

Fullstack Engineer